ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/1 – 30/6 & 16/9 – 31/12

Μονόκλινο από 40 €

Δίκλινο από 48 €

Τρίκλινο από 55 €

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/7 – 15/9

Μονόκλινο από 40 €

Δίκλινο από 55 €

Τρίκλινο από 65 €